Formació semipresencial 

La formació semipresencial és una combinació entre formació presencial i formació online. En funció del tipus de curs es determina el percentatge de formació d’una mena o de l’altra.

Combina els avantatges metodològics de la formació presencial amb les pròpies de la formació online. 

Els continguts online són documents teòrics amb propostes  d’exercicis, fòrums, visionat de documentals o altres audiovisuals, mentre que la formació presencial és vivencial, amb dinàmiques de grup i activitats que necessiten la interrelació personal. 

La formació semipresencial és més econòmica perquè redueix el nombre d’hores presencials i és més accessible per a l’alumnat perquè els permet seguir la part del curs online sense limitació horària.