El diari La Vanguardia ha publicat en la seva edició dominical

del dia 18 de maig de 2017,un article sobre el meu llibre :

Emociones en serie  ( Editorial Comanegra, 2017).

El periodista Francesc Puig em fa una entrevista/article

on destaca com les sèries de televisió són forjadores també

de valors morals.  Aquesta és una de els tesis del llibre.

L'article ocupa quasi bé tota una pàgina del diari i una part de la

pàgina contingua, amb fotografies d'algunes de les sèries

citades al llibre.

Podeu llegir l'article clicant aquí